Näsplastik

Näsplastik Stockholm

Innan din näsplastik

När du kommer till oss så börjar vi alltid med en konsultation. Under konsultationen så pratar vi om ingreppet och din önskan om att genomföra en näsplastik. Du får ställa alla dina frågor och vi pratar om vad du kan förvänta dig för resultat utifrån dina önskemål. Vi pratar även om priset och när det finns operationstid om så önskas.

Innan du träffar din plastikkirurg så fyller du i en hälsodeklaration där frågor kring din hälsa och eventuella sjukdomar finns. Du kan få med dig papper hem kring hur det går till rent praktiskt från någon av våra mottagningssjuksköterskor. Vi skickar alltid information kring hur du ska förbereda dig inför en operation utfall du väljer att gå vidare och genomföra en näsplastik.

  • Tid på kliniken : 4-6 timmar
  • Operationstid : 1-2 timmar
  • Sjukskrivning : 1-2 veckor
  • Börja träna : 1-3 veckor
  • Narkos : Ja Lokalbedövning : Ja

Grundpris större ………………….. 39.000.-
Grundpris mindre ………………… 29.000.-

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ditt meddelande

Näsplastik

Näsans form bestäms av ärftliga faktorer. Patienter som genomgår näsplastik vill oftast ha en mindre näsa antingen smalare, kortare eller lägre eller en kombination av dessa. Vid första läkarbesöket får patienten beskriva hur hon vill att näsan skall bli. Utifrån dessa önskemål planeras de åtgärder som behövs för att resultatet så mycket som möjligt skall överensstämma med patientens förväntningar.
För att ytterligare beskriva vad dessa åtgärder kan innebära kan man göra en datasimulering. Bilder tas då av näsan framifrån och från sidan. Dessa bilder bearbetas med datateknik och näsans utseende förändras i enlighet med de överenskomna kirurgiska åtgärderna. Resultatet av en datasimulering är en målsättning att arbeta efter men är naturligtvis inte någon exakt garanti på ett kirurgiskt resultat. Olika faktorer såsom t.ex. ärrbildning kan göra att man inte når precis den form på näsan som databilden visar.

Operationen

En näsplastik utförs vanligen i narkos men mindre åtgärder av ffa näsans broskskelett kan med fördel göras i lokalbedövning. Snittet läggs alltid innanför näsöppningarna ibland kombinerat med ett litet snitt tvärsöver hudbryggan mellan dessa. Därefter görs de korrigeringar av näsans brosk- och benskelett som ingår i den kirurgiska planen. Förbandet består alltid av tejp ibland kompletterat med gips. Efter en vecka tas förband och eventuella stygn. Delar av resultatet är synliga redan nu men på grund av en måttlig svullnad i näsans mjukdelar kan slutresultatet dröja upp till ett år efter operation. En tunn hud draperar sig lättare över den nya formen på näsans skelett och resultatet blir vanligtvis bättre än om näsans hud är tjock. Smärtan efter operation är måttlig eller ingen alls. Andningsförmåga, lukt etc påverkas ej.