plastikkirurgi

Plastikkirurgi

Skälet till att vilja genomgå ett plastikkirurgiskt ingrepp eller annan behandling är olika hos varje patient. De allra flesta patienter har under lång tid tänkt på den delen av sitt utseende som de önskar förändra. Vi kan hjälpa dig att förstärka vissa delar av ditt utseende, återställa utseendet om du åldrats för snabbt eller rätta till något som du önskar förändra en längre tid.

Vi är positivt inställda till att genom vår specialistkompetens i plastikkirurgi så kan vi bidra till en bättre livskvalitet för många patienter. Vi arbetar endast med medicinskt beprövade tekniker och prioriterar alltid din säkerhet. Plastikkirurgi ska vara tryggt och du ska vara medveten om vad som kan påverka ditt ingrepp negativt. Att till exempel inte äta blodförtunnande läkemedel eller att inte ha realistiska förväntningar på resultatet gör att slutresultatet inte blir bra. Därför lägger vi ner mycket tid med varje patient för att informera och svara på de frågor som behövs besvaras innan patienten kan känna sig helt och håller trygg.

Plastikkirurgen.com garanterar din trygghet. Vi arbetar i moderna lokaler med ytterst kompetent personal som rekryterats med omsorg. Hos oss arbetar endast specialister och kraven på de som arbetar både hos Plastikkirurgen och på Sophiahemmet är högt ställda. Vår målsättning är att du ska bli nöjd och kunna rekommendera oss till andra, därför strävar vi ständigt efter att alltid göra vårt bästa både kvalitetsmässigt men även servicemässigt.

Hos Plastikkirurgen på Sophiahemmet i Stockholm utförs en rad olika behandlingar. Både estetiska operationer men det även rekonstruktiv plastikkirurgi såsom excisioner av hudtumörer, plastik vid navelbråck, öronplastik vid missbildning samt bröstoperationer vid ärftlighet för bröstcancer.

Till de estetiska operationerna hör ansiktslyft, pannlyft och halsplastik som används för att minska hudöverskott och rynkor i panna, på kinder och hals. Runt ögonen utförs ett flertal olika operationer beroende på vad som är indicerat. Vid lågt sittande ögonbryn görs ögonbrynsplastik eller pannlyft. Vid problem med hudpåsar och fettöverskott runt ögonen görs ögonlocksplastik övre respektive undre. En annan vanlig operation i ansiktet är näsplastik. Vid denna operation korrigeras näsans brosk- och benskelett till en för patienten önska form. Ansiktet kan även modifieras med fillers som används för utfyllnad där vävnad saknas eller för att förbättra rynkor och veck. Botulinumtoxin kan användas när man vill släta ut rynkor som är orsakade av någon muskelkontraktion.

Plastikkirurgi efter viktsreduktion blir allt vanligare. Det handlar ffa om fyra olika operationer nämligen överarmsplastik, bröstplastik, bukplastik samt lårplastik. Vid överarmsplastik tas hudöverskottet bort från överarmen och ärret förläggs på insidan av armen och blir därför diskret. Det finns olika typer av bröstplastiker. Efter viktsreduktion eller graviditet och amning kan bysten bli relativt tom och hängig och då finns behovet av ett bröstlyft. Mindre lyft kan utföras i lokalbedövning men de flesta lyft kräver narkos. Vid bröstlyft får man ärr runt vårtgården samt på bröstets undersida. Om patienten vill ha lite mer fyllnad samtidigt som bysten lyfts lägger man in silikonproteser av önskvärd storlek. Bukplastiker har blivit vanligare under senare år sannolikt därför att fler patienter genomgår operation för övervikt och går därvid ofta ned 30 – 40 kg i vikt. Vid bukplastik görs en horisontell incision  varvid huden lossas från underliggande muskulatur och spänns nedåt så att överskottet kan tas bort. Vid behov görs samtidigt fettsugning och en förstärkning av muskelväggen centralt på magen. Den fjärde operationen som ofta utförs efter viktsreduktion är lårplastik. Det är en relativt komplicerad operation beroende på svårigheten att komma åt området i ljumsken på ett bra sätt. Ärren blir ofta inte så diskreta som på andra ställen beroende på områdets karaktär och bakterieflora.

Av övriga estetiska operationer som utförs på kliniken är bröstförstoring och bröstreduktion vanligast. Vid förstoring av bysten görs en incision i fåran under bröstet och oftast läggs implantatet under bröstmuskeln. Vi använder ffa runda proteser för att slippa problemet med rotation som inte är ovanligt med anatomiska implantat . Om patienten har stora bröst och även problem med värk i axlar och nacke görs en reduktion av bysten. Därvid minskas bröstkörtelvävnaden och huden så att en mindre byst skapas med bra symmetri. Ärren i form av ett ankare blir oftast relativt diskreta.

Tre typer av operationer förekommer vad gäller bedövning. Dels mindre operationer som utförs under lokalanaestesi på mottagningen. Patienten går hem direkt efter operation eller efter en stunds vila. Dels är det operationer som kräver narkos och alla dessa utförs på Sophiahemmets stora moderna operationsavdelning. De flesta är dagkirurgiska dvs patienten går hem en till två timmar efter ingreppet. De övriga ligger kvar över natten och skrivs ut på morgonen dagen efter. Alla operationer utförs av dr Leif Gylbert.

Estetisk kirurgi

Estetisk kirurgi är som regel ej förknippad med sjukdom utan motiveras snarare av medfödda eller senare utvecklade besvär från någon del av kroppen. Inte sällan uppträder dessa problem som en normal effekt av åldrande. Besvär som inte på något sätt skall negligeras eller bedömas som ytliga eller kosmetiska. Att behöva lida av att ens ansikte ständigt utstrålar trötthet, att skämmas för sin slappa mage eller för sina hängiga bröst efter barnafödande och amning, att alltid försöka dölja ett handikapp bidrar inte till större kvalitet på livet.
Ledstjärnan för vårt arbete är att optimera patientens livskvalitet, såväl fysisk som psykisk. Vår ambition är att bemöta patienten med förståelse och kunskap samt att utföra de åtgärder som behövs på basen av vetenskap och beprövad erfarenhet. Vår målsättning är ett resultat som under givna förutsättningar motsvarar patientens förväntan. Vårt mål – nöjda patienter.

Rekonstruktiv kirurgi

Rekonstruktiv plastikkirurgi behandlar konkreta sjukdomstillstånd såsom cancer, missbildningar och skador som t.ex. brännskador, tillstånd som fordrar kirurgisk behandling. Rekonstruktiv plastikkirurgi genomförs många gånger inte på privata kliniken utan på sjukhus. I vår verksamhet förekommer bl.a. excision av hudtumörer, korrigering av öronmissbildningar, ärrplastiker efter olika typer av skador samt rekonstruktion efter bröstcancer. Oavsett av vilken anledning du söker till oss så kommer vi erbjuda dig bästa möjliga service och en hög kompetens på de tjänster vi erbjuder.

Plastikkirurgi & Vanliga frågor

Innan en plastikoperation

Innan du bestämmer dig för att operera dig så ska du först och främst ha en konsultation. En konsultation hos oss går till så att du först får komma på ett koordinatorsmöte till en av våra sjuksköterskor. Du får då allmän information om ingreppet samt vad du bör tänka på innan och efter operationen. Detta möte tar ungefär 30 – 45 minuter. Därefter får du träffa vår plastikkirurg för närmare information kring operationen samt kostnad för en eventuell operation. Mötet tar vanligtvis 15 minuter. Kostnaden för en konsultation är 500 kr. Under mötet så kommer du att få all information kring det ingrepp du är intresserad av. Du kommer få veta vilka eventuella risker och komplikationer som kan uppstå, vad du kan förvänta dig innan och efter operationen och hur resultatet kan komma att bli utifrån dina önskemål och förutsättningar.

Kan jag boka operation innan konsultation?

Konsultationen är det viktigaste att genomföra om man tänkt att göra en operation. Det är viktigt att du först kommer till oss på konsultation så att vi får lyssna på dina önskemål, informera dig om ditt önskade ingrepp och om vilka resultat du kan förvänta dig. Genom att genomföra en konsultation så får du en bättre bild av hur din plastikkirurg resonerar kring dina önskemål och ser också utfall du trivs med den plastikkirurg som ska operera dig. I vissa fall kan vi erbjuda en så kallad telemetrisk konsultation där plastikkirurgen utgår ifrån bilder som du skickat. Ni kan då ha ett telefonsamtal och gå igenom risker osv. Därefter kommer du dagen innan operation för att träffa din plastikkirurg.

Väntetid vid en plastikoperation

Först och främst måste en konsultation genomföras och för konsultation brukar man kunna få tid snabbt. När det kommer till själva operationstillfället så är den genomsnittliga väntetiden är 2-4 veckor men varierar beroende på ingreppets art och omfattning. Man kan också sätta upp sig på en väntelista vilket innebär att man kan få en snabbare operationstid om någon skulle vara sjuk och inte kan komma på sin operationsdag.

Opereras innan man är myndig

Vi kan under vissa omständigheter operera patienter som inte ännu fyllt 18. Det krävs alltid en konsultation tillsammans med föräldrar där vi går igenom dina förutsättningar och skäl till operation. Om vi inte finner det lämpligt att genomföra operationen vid tillfället utan tycker det är bäst att vänta så reserverar vi oss för att kunna neka operation.